Bulur Sermâye-i Dânişle…

-Koca Râgıb Paşa-

Bulur sermâye-i dânişle âdem revnakı yokken
Ziyâ vermez ne denli zîver-i câm olsa boş kandil

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İnsan bilgi elde ettikçe, cehaleti gittikçe latifeleri açılır, aydınlanır. Boş kandil (boş kafa), camı/dışı süslü olsa da aydınlatmaz


Destek ol 
Rastgele Getir