Çalış Gam-gînleri Şâd Etmeye...

-Esad Muhlis Paşa

Çalış gam-gînleri şâd etmeye şâd olmak istersen

Sevindir kalb-i nâsı gamdan âzâd olmak istersen


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Mutlu olmak istersen içi daralanları, ıztırap içinde olan, dert tasa çekenleri mutlu etmeye bak. İnsanların gönlünü hoş et, dertten tasadan kurtulmak, huzur bulmak istersen.

Şiir Notları:
“Mefâîlun/ mefâîlun/ mefâîlun/ mefâîlun” kalıbıyla yazılmıştır: Çalış gamgîn/ leri şâd-et/ meye şâd-ol/ mak istersen - Sevindir kal/ bi nâsı gam/ dan âzâd-ol/ mak istersen * * * Not: kalb-i nâs: İnsanların gönlü anlamındadır. Satıra sığdıramadığımız için buraya not düşmüş olalım.


Destek ol 
Rastgele Getir