Can nisâr etmektir evvel şart bezm-i aşkta

-

Can nisâr etmektir evvel şart bezm-i aşkta
Mahrem olmaz bilmeyen âdâb-ı sohbet neydiğin

Bâkî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Aşk meclisinde ilk şart can saçmaktır. Sohbet edeplerinin ne olduğunu bilmeyen sırdaş olamaz.


Destek ol 
Rastgele Getir