Cânım Kurbân Olsun Senin Yoluna

-Yunus Emre-

Cânım kurbân olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed (Ahmed)
Gel şefâat eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefâsı
Âhirette çıkar zevk u safâsı
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı(1)
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen
Kûrsî’nin üstünde cevlân eyleyen(2)
Mi‘râçta ümmetin Hak’tan dileyen(3)
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Dört cihar-yâr onun gökçek yâridir(4)
Anı seven günahlardan berîdir
On sekiz bin âlemin sultânıdır
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yûnus der cihânı neyleyem sensiz
Sen hak peygambersin şeksiz gümânsız
Sana inanmayan gider imânsız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Şiir Notları:
(1) On sekiz bin âlem: Bu sayının çokluktan kinaye olduğunu söyleyenler olmakla beraber bizim âlemimiz gibi başka âlemlerin de olduğunu, ayrıca yaratılan her bir canlının (insanlar, her bir insan, hayvanlar, bitkiler, cemadat, melekler, cinler, yıldızlar…) birer âlem olduğunu söyleyen âlimlerimiz de vardır. Nitekim Efendimiz için Enbiya suresi 107. ayet-i kerimede “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” buyrulmaktadır. (2) “O'nun (Allah’ın) kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.” (Bakara, 2/255 - Âyetü’l-Kürsî) (3) “Kulunu (Muhammed’i (s.a.s.) bir gece Mescid-i Haram’dan (Mekke’den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya (Kudüs’e) götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.” (İsra, 17/1) (4) Cihar-yâr/Çihar-yâr//Çehar-yâr/ Çar-yâr: Dört sevgili yani dört halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (radıyallahu anhum).


Destek ol 
Rastgele Getir