Cânıma Bir Merhabâ Sundu...

-Ahmed Paşa-

Cânıma bir merhabâ sundu ezelde çeşm-i yâr
Şöyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedim


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ta ruhlar âleminden sevgili öyle bir nazar edip merhaba dedi ki kendimden geçtim, başkaının merhabasını tanımadım.


Destek ol 
Rastgele Getir