Çâre Umdum La'l-i Şirîninden...

-Fuzûlî-

Çâre umdum la'l-i şirîninden eşk-i telhime
Telh-i güftârınla aldın cân-ı şirînim benim


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Iztırap içinde akıttığım yaşlara çare bekledim durdum tatlı al dudağından. Ama sen can yakan sözlerinle aldın tatlı canımı.


Destek ol 
Rastgele Getir