Çeşm-i İbretle Nazar Kıl

-

Çeşm-i ibretle nazar kıl dünya misâfirhânedir
Bir mukîm âdem bulunmaz ne acib kâşânedir
Bir kefendir âkıbet sermâyesi şâh u gedâ
Pes buna mağrur olan mecnun değil yâ nedir

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İbret gözüyle/nazarıyla dikkatle bak, dünya misafirhanedir. Bu dünyada yerleşmiş, ebedî kalan bir kimse bulunmaz, öyle acayip bir handır. Bir kefendir neticede sermayesi ister padişah olsun ister dilenci/sıradan bir adam. Öyleyse bu dünyaya aldanan mecnun değil de nedir?


Destek ol 
Rastgele Getir