Çeşm-i jeng-âlûdeye etmez tecellî bir zaman

-

Çeşm-i jeng-âlûdeye etmez tecellî bir zaman
Nûr-i pâk-i aşk ancak dîde-i bînâ arar

İbnülemîn Mahmûd Kemâl

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Aşkın temiz nûru paslanmış göze hiçbir zaman görünmez; gören göz arar.


Destek ol 
Rastgele Getir