Çeşme-î An Âb-ı Rahmet…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Çeşme-î an âb-ı rahmet mü’minest
Âb-ı hayvan rûh-i pâk-î muhsinest(*)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
O rahmet suyunun çeşmesi mümindir. Âb-ı hayat (hayat suyu da) muhsinin (ihsan sahibinin, mürşid-i kâmilin) pak ruhudur.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Bir önceki beyitte Hz. Mevlânâ, “Eğer sen ateşin şerrini defetmek istiyorsan ateşin gönlüne (ateşe) rahmet suyu bırak (dök).” der. (*) Hadis-i şerif: “İhsan senin Allah’ı görüyormuş gibi kulluk etmendir.” (Cibril hadisinden bir kesit)


Destek ol 
Rastgele Getir