Cihân Ârâyişinden Dest-Şûy Ol ...

-Koca Râgıb Paşa-

Cihân ârâyişinden dest-şûy ol râhat istersen
Kanâat dâmenin elden bırakma ni‘met istersen(1)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya ziynetinden elini çek rahat istersen/ Kanaati elden bırakma nimete nail olmak istersen

Şiir Notları:
(1) Dâmen Farsçada etek demektir. “Kanaat dâmenin elden bırakma” Yani “Kanaat eteğini elden bırakma” anlamına gelir birebir çevirdiğimizde. Ancak bu şekilde çeviri uygun olmayacağı için “Kanaati elden bırakma” şeklinde anlam vermek uygun düşecektir.


Destek ol 
Rastgele Getir