Cihân Bâzârına Her Ne Getirdikse…

-Hayâlî Bey-

Cihân bâzârına her ne getirdikse ziyân ettik
Metâ-ı sûdmend ey dil hemân sûz u güdâz ancak

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu dünya pazarına her ne getirdikse zarar ettik. Ey gönül kârlı sermaye yanıp yakılmaymış ancak.

Şiir Notları:
“Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Âl-i İmran, 3/185) Hemân: sadece, yalnız, aşağı yukarı, ancak, hemen, çabucak, derhâl…


Destek ol 
Rastgele Getir