Cihân Nakş-ı Ber-Âb...

-Arpaeminizâde Sâmî

Cihân nakş-ı ber-âb olduğun anla âkıbet-bîn ol
Su üzre vaz' olunmuştur esâs-i muhkem-i âlem

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünyanın su üzerine nakşedilmiş olduğunu anla da neticeyi gör. Bu âlemin sağlam temeli su üzerine kurulmuştur. (Su üzerine atılan temel ne kadar sağlam olabilir bunu düşün, aldanma bu dünyaya!)


Destek ol 
Rastgele Getir