Cihânın bûd ü nebûdu kaderdedir câhil

-

Cihânın bûd ü nebûdu kaderdedir, câhil
Çeker vahâmeti tedbîre i’tiyâdı kadar

Hersekli Ârif Hikmet

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünyanın varlığı da yokluğu da kaderde yazılıdır. Cahil tedbire alışkanlığı kadar tehlikeyi çeker.


Destek ol 
Rastgele Getir