Cihânın zahmeti erbâb-ı hırsa ayn-ı rahmettir

-

Cihânın zahmeti erbâb-ı hırsa ayn-ı rahmettir
Değil âsûde bâra girmeyince püştü hammâlın

NâbîDestek ol 
Rastgele Getir