Cism Terkîb-i Gubârîdir…

-Hayâlî Bey-

Cism terkîb-i gubârîdir sen andan fâriğ ol
Rûh-i pâk ol âlem-i tecrîde gel, esrâra bak

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Beden topraktan müteşekkildir (oluşmuştur) ondan el çek. Ruhunu saflaştır, mâsivâdan (Allah’tan gayrıdan) vazgeçmişlerin âlemine gel, sırları gör.


Destek ol 
Rastgele Getir