Çocukluğumuz

-Sezai Karakoç-

Annemin bana öğrettiği ilk kelime
Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde(1)

Annem bana gülü şöyle öğretti
Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi(2)

Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus(3)
Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus

Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde(4)
Binmiş gelirdi Ali bir kırata(5)

Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından(6)
Asya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte

Biz o atın tozuna kapanır ağlardık
Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü

Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü
Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman

Ali olmaktan bir sedef her çocukta

Babam lâmbanın ışığında okurdu
Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık(7)
Fetihlerde bayram yapardık
İslâm bir sevinçti kaplardı içimizi

Peygamber’in günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık(8)
Bedir’i, Hayber’i, Mekke’yi özlerdik, sabaha kadar uyumazdık

Mekke’nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi

Kediler mangalın altında uyurdu
Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı
İnanmış adamların övüncüyle
Sabırla beklerdik geceleri

Şimdi hiç birinden eser yok
Gitti o geceler o cenk kitapları
Dağıldı kalelerin önündeki askerler
Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi(9)
(1960)

Şiir Notları:
Şahdamar / Körfez / Sesler (Şiirler II): Körfez - (1) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf, 50/16) (2) Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) kastedilmektedir. (3) “Dilinde Yunus” yani Yunus Emre şiirleri. (4) Ceng/Cenk: Harbe (muharebe) dair şeyler. (5) İlk Müslümanlardan biri olan Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber’in (s.a.s.) amcasının oğlu ve damadıdır. Hulefâ-i Râşidîn’in (İslam’ın ilk dört halifesi: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) de dördüncüsüdür. Katıldığı savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiştir. Lakaplarından biri “Allah’ın Aslanı”dır. (6) Darağacı: İdam mahkûmlarının asıldığı sehpa, yağlı ip. (7) Mümin/Mü’min: İman sahibi Müslüman kimse. (8) Sahabi: Hz. Muhammed (s.a.s.) zamanında yaşayıp O’nu görmüş Müslüman kimse. Hz. Peygamber’e (s.a.s.) inanıp tasdik eden, Hz. Peygamber’in de kendisini tasdik ettiği kimse. (9) Güz: Sonbahar, hazan.


Destek ol 
Rastgele Getir