Çün Bimand…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Çün bimand ez Halk-ı Ô gerded yetîm
Üns-i Hakrâ kâlb mî bâyed selîm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yaratıcıdan geri kaldığında (ayrı düştüğünde insan), yetim kalır. Allah Teala ile ünsiyet (yakınlık) için selim (sağlam, iyi) bir kalp gerekir.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun” – “O gün ne mal fayda verir ne oğullar. Allah’a selim bir kalp ile gelen başka (sadece o kurtulur).” (Şuara, 26/88-89) “Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler/ “Yevme lâyenfeu”da kalb-i selîm isterler” Bağdatlı Ruhi. (Ey efendi! Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o günde (kıyamet gününde) senden selim bir kalp isterler. Altın gümüş isterler sanma.)


Destek ol 
Rastgele Getir