Çün Dil-î Ô…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Çün dil-î ô der rızâ âred amel
Âftâbî dan ki âyed der hamel

Z’ô bihanded hem nehâr û hem behâr
Der hem âmîzed şükûfê vu sebzezâr

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Onun gönlü (mürşid-i kâmil), senden razı (memnun) olarak amel etse/iş yapsa (veya “senin işinden razı olsa”) güneşi hamelde (koç burcunda) bil. Ondan (güneşin hamele yani koç burcuna gelmesinden) hem gündüz hem bahar güler (bahar güneşi yüzünü gösterir), hem de çiçekler ve çayır çimen birbirine karışır (her yer çiçeklenir, yeşerir, şenlenir).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir