Çün Veliyyî…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Çün veliyyî âşkârê bâ tu guft
Sad hezâran gayb u esrâr-î nuhuft

Mer türâ an fehm u an dâniş nebûd(1)
Vâ nedânistî tu serginrâ zi ûd

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bir veli sana aşikâre yüz binlerce gaybi, gizli sırlar söylemiş olsa, sende o anlayış ve biliş (irfan) yoksa gübreyi ödden ayırt edemezsin.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - (1) Mer: Kesinlikle, kuşkusuz gibi anlamlara gelmekle beraber klasik Farsçada ismin “i” hâlini kuvvetlendirmek için de kullanılmaktadır. Bazen de öylesine kullanıldığı söylenir.


Destek ol 
Rastgele Getir