Dâr-ı Dünyâ Delü Gönlüm Gibi…

-Taşlıcalı Yahyâ-

Dâr-ı dünyâ delü gönlüm gibi vîrân olsa
Ne cihân olsa, ne cân olsa, ne hicrân olsa

Kâşki sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa

Bir demür tağı delüp boynuna almak gibidür
Her kişi âşık olurdı eger âsân olsa

Şâdmânam gam-ı yâr ile sevinmez yokdur
Bir gedâ cümle cihân mülkine sultân olsa

Can atar karşu çıkar izzet eder ey Yahyâ
Hançer-i dilber ile bir çıkışur cân olsa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu dünya yurdu deli gönlüm gibi harap olsa. Ne dünya olsa, ne can olsa ne de ayrılık acısı. Keşke herkes sevdiğimi sevse. Hepimiz sadece sevgiliden hikâye etsek, bahsetsek. (Aşk) bir demir dağı delip boynuna yüklenmek gibidir. Eğer kolay olsaydı aşk, herkes âşık olurdu. Bir dilenci bütün dünya mülküne sultan olsa sevinmez mi? (İşte ben de öyleyim) sevgilinin gamıyla (bile) sevinçliyim. Güzel sevgilinin hançerine karşı koyabilecek canım olsaydı eğer, onu karşılamak için can atardım, hürmet ederdim.

Şiir Notları:
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün


Destek ol 
Rastgele Getir