Dâver-i Aşr-ı Muharremdir…

-Laedri-

Dâver-i aşr-ı muharremdir Hüseyn-i Kerbelâ
Mültecâ-yı ehl-i mâtemdir Hüseyn-i Kerbelâ
Meyve-i bâğ-ı nübüvvet gülbün-i bâğ-ı Habîb
Mustafâ’nın nûr-ı aynidir Hüseyn-i Kerbelâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
10 Muharrem’de imamdır, Kerbela’nın Hüseyn’i. Matem ehlinin sığınağıdır, Kerbela’nın Hüseyn’i. Nübüvvet (peygamberlik) bağının (bahçesinin) meyvesi, Habib’in/Sevgili’nin (s.a.s.) bağının gül fidanı, Hz. Mustafa’nın gözünün nurudur, Kerbela’nın Hüseyn’i.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtün/ fâilun” - Koniçeli Kâzım Paşa’ya ait olabilir. Makâlid-i Aşk eserinden kontrol edilebilir.


Destek ol 
Rastgele Getir