Değil bülbül gibi fasl-ı bahâra giryemiz mahsûs

-

Değil bülbül gibi fasl-ı bahâra giryemiz mahsûs
Senin âşıkların ey bî-vefâ gül her zaman ağlar

Keçecizâde İzzet Mollâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gözyaşımız bülbül gibi sadece bahara özel değildir. Ey vefasız gül! senin aşıkların her zaman ağlar.


Destek ol 
Rastgele Getir