Değişmez Sûret-i Ahvâli…

-Muallim Nâci-

Değişmez sûret-i ahvâli hiç erbâb-ı ma’nânın
Ne hasmın i’tirâzından ne halkın âferîninden

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Manevi büyüklerin hâlleri, düşmanlarının itirazından da halkın aferininden de etkilenmez.


Destek ol 
Rastgele Getir