Dehr Bir Bâzârdır...

-Fuzûlî-

Dehr bir bâzârdır herkes metâın arz eder
Ehl-i dünyâ sîm ü zer ehl-i hüner fazl ü kemâl

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya bir pazardır, herkes malını arz eder: Dünya ehli/dünyaya tapanlar altın ve gümüş, marifet sahipleri fazilet ve kemal.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun”


Destek ol 
Rastgele Getir