Baht-ı bî-Bünyâd…

-Bâkî-

Baht-ı bî-bünyâd için renc-i talebden fâriğ ol
Bâri birkaç gün huzûr-ı kalb ile dünyâya bak

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Temelsiz (yitip gidecek) nasibini istemekten (peşinde koşmaktan) vazgeç. Hiç olmazsa birkaç gün olsun huzurlu kalple dünyaya bak.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir