Demem ser-rişte-i maksûdu mâl ü câhdan bulsun

-

Demem serrişte-i maksûdu mâl ü câhdan bulsun
Gönül esbâba etmez ilticâ Allah’tan bulsun

Münif

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Maksada ulaşma yolunu mal ve makamdan bulursun diyemem. Gönül sebeplere, geçici şeylere sığınmaz; (maksada ulaşma yolunu) Allah'tan bulursun.

Şiir Notları:
Dünya ve içindekiler fâni, yani geçicidir. Fâni olan maksûd olamaz. Maksûd Allah'tır.


Destek ol 
Rastgele Getir