Der Hakk-ı Iyd-i Şerif

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Şükr ü hamd eyleyelüm geldi erişdi yine îd
Bahtumuz rûzını kıldı yine Allah saîd

Bu ne devlet ne seâdet ne ulu nimetdür
Ehl-i İslam’a ki her gün ola bir cûd-i cedîd

Kadr olur her gicemüz mâh-i sıyâm irdükçe
Sâir aylarda ider her günümüz Hak tecdîd

Ümmet-i Ahmed-i Muhtâr’e virüldü bu şeref
Ermedi gayri ümem bu şerefe oldu baîd

Zulmet-i küfr ü dalâli bu cihândan cümle
Bahtiyâ eyle duâ ref ide nûr-i tevhîd

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Şükredelim, hamd edelim geldi yine bayram. Allah, bizlere nasip ettiği bu orucu mübarek kıldı. Bu ne büyük bir rutbe, ne büyük saadet, ne yüce bir nimettir. İslam olanlara (Müslümanlara) her gün yeni bir lütuf ola. Kadir olur her gecemiz oruç ayına (Ramazan’a) eriştikçe. Cenab-ı Hak, diğer aylarda her günümüzü yeniler (Kadir her günümüze rast gelir). Seçilmiş Hz. Ahmed (s.a.v.) ümmetine verildi bu şeref. Diğer ümmetler bu şerefe erişemedi, uzak oldular. Ey Bahtî! Dua et, tevhid nuru bu dünyadan tümüyle dalalet ve küfür karanlığını gidere (âmin).

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir