Der Hakk-ı Mâh-ı Celîl-i Ramazân

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

On bir aydur gideli biz de çekerdük hicrân
Merhabâ etdi bizimle yine şehr-i Ramazân

Gelmesi ola mübârek kademinden umarız
Toylaya nimet ile halk-ı cihânı Yezdân

Şehr-i İslâm’ı kudûmiyle çü etdi teşrîf
Hoş tutarlarsa n’ola hürmet ile pîr ü cüvân

Ehl-i dil etse n’ola ismini dilde tesbîh
Ki şühûr içre anı kıldı muazzez Sübhân

Her minâre demidür ola kanâdîl ile zeyn
Bahtiyâ kim virür ol vaz‘-ı hüsün âleme şân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
On bir aydır, gitti gideli ayrılık acısı çekmekteydik. Ramazan ayı yine merhaba dedi bize. Gelişi mübarek olsun, gelişinden (ayağının uğurundan, bereketinden) Yezdan olan, hayırlar bahşeden Allah’ın, tüm insanlığı nimetleriyle donatmasını, maddi manevi ziyafet çekmesini bekleriz. Gelişiyle İslam şehrini şereflendirdiğinde, ne güzel olur yaşlısı genci hürmet etse, hoş tutsa; gönül ehli ismini dilde/gönülde tesbih etse. Zira Subhan olan Allah, şehirler içinde onu aziz kıldı. Ey Bahti, minarelerin kandillerle süslenme vaktidir ki o güzelin konması (minarelere asılması) âleme şan verir.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir