Der Hakk-ı Mâh-ı Ramazân-ı Şerîf

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Merhabâ merhabâ meh-i Ramazân
Merhabâ halka rahmet-i Rahmân

Makdemün verdi âleme zînet
Merhabâ ey müzeyyin-i devrân

Gülşen-i mahfil içre medhin okur(1)
Merhabâ diyü cümle hoş-elhân

Rahmet oldu Muhammed ümmetine
Merhabâ ey refîk-i ehl-i cinân

İdeli Bahtî vasfını tesbîh
Eyleyübdür ana ‘atâ Sübhân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Merhaba Ramazan ayı! Merhaba halka Rahman’ın rahmeti! Gelişin âlemi süsledi. Merhaba ey dünyayı güzelleştiren! (Camilerde) mahfilde senin için methiyeler okunur. Hz. Muhammed ümmetine rahmet oldu. Merhaba cennetliklerin arkadaşı! Bahtî senin vasıflarını tesbih edeli/sayalı, Sübhan olan Allah ona verdi de verdi.

Şiir Notları:
(1) Mahfil/Mahfel: Büyük camilerde devlet büyükleri ve müezzinler için ayrılan yüksekçe ve parmaklıklı özel mekân. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir