Der Hakk-ı Mevlûd-i Şerîf-i Nebevî

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Okuduğunca eyler pür şevk kalb-i nâsı
Sultân-ı enbiyânun mevlûd-i can-fezâsı

Gûş eyleyelden ânı cân u dil ile hakkâ
Mir’at-ı dil açıldı ref oldu cümle pâsı

Her bir kelâmı ânun enfâs-ı rûh-ı Rahmânî
Cân-bahş olursa tan mı her beyt-i dil-güşâsı

Saldı cihâna pertev mevlûd-i şâh-ı kevneyn
Dehri ide münevverhaşre dek ziyâsı

Sultân-ı enbiyânun mevlûdi hakkı yâ Rab
Bahtî ola avinun her yirde pîşvâsı

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Peygamberler sultanının cana can katan, iç açan mevlidi okunduğunda, insanların kalbi şevkle dolar. Ona canıgönülden kulak verildiğinde, hakikaten gönül aynası açılır, bütün pası silinir. Onun her bir sözü Rahmani ruhtan nefes gibidir. Can bağışlar her gönül açan beyti tan yerinin ağarması gibi(?). Dünyaya nur saldı, aydınlattı dünyayı, iki dünyanın (dünya ve ahiret) şahının/Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumu. O’nun ışığı yeniden dirileceğimiz haşir gününe kadar dünyayı nurlandıra, aydınlata. Ya Rabbi, peygamberler sultanının mevlidinin hakkına/hatrına Bahtî’nin sultanlığı her yerde himmet göre/yardım ede(?).

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir