Der Miyân-î Hûn u Rûdê …

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Der miyân-î hûn u rûdê fehm u akl
Cüz zi ikrâm-î tu netvân kêrd nakl

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Ya Rabbi!) Kan ve bağırsak arasına akıl ve anlayış senin ikramın olmaksızın nakledilemez (bu ancak senin ikramınladır).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir