Der Neyâbed…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm
Pes sühan kûtâh bâyed vesselâm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Pişmişin (kâmil kimselerin) hâlini, ham (pişmemiş, olgunlaşamamış) olan anlayamaz hiç. O hâlde söz kısa kesilmeli vesselam.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Bu beyit Mesnevî-i Manevi’nin 18. beytidir. İlk 18 beyti Hz. Mevlana bizzat kendisi yazmıştır. Bu 18. beytin sonunda Hz. Mevlana “vesselam” diyerek yazmayı bırakmış, kalan kısımları kendisi sözlemiş Hüsameddin Çelebi yazmıştır. Ayrıca “Söz kısa kesilmeli” derken kâmil olanlara bu 18 beyit kâfidir manasına gelir derler büyüklerimiz. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir