Derd-i Dil-i Dîvâneme...

-Harputlu Hayrî

Derd-i dil-i dîvâneme dünyâda devâ yok
Ahvâlimi hiç sorma perîşânım efendim


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Divane (deli) gönlümün derdine çare yok şu dünyada. Efendim, hâlimi hiç sorma perişanım!


Destek ol 
Rastgele Getir