Dert ile rûyine senin baktıkça İlhâmî

-

Dert ile rûyine senin baktıkça İlhâmî
Yüzü handân olur ammâ ciğeri kan ağlar

İlhâmî (III. Selim)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Ey) İlhâmî! Dert ile senin yüzüne baktıkça yüzü neşeli gözükür ama içi kan ağlar.


Destek ol 
Rastgele Getir