Derûndan âşina ol taşrâdan bî-gâne sansınlar

-

Derûndan âşina ol taşrâdan bîgâne sansınlar
Bu bir özge reviştir âkıl ol dîvâne sansınlar

Şinâsî (Ruznâmecizâde Mehmed)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gönülden alâkalı ol, dışarıdan bakanlar seni habersiz zannetsinler. Bu özel bir yürüyüştür; akıllı ol ama seni deli zannetsinler.

Şiir Notları:
Şinâsî hâlini gizlemeyi, bildiğini ifşâ etmemeyi tavsiye etmektedir. Aldatılma, her şeyin farkında ol ama belli etme; demektedir.


Destek ol 
Rastgele Getir