Devlet-i Dünyâ…

-Bâkî-

Devlet-i dünyâ hayâl ü hâba benzer nesnedür
Baht-ı bîdâr isteyenler terk-i hâb etmek gerek

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya saadeti hayal ve uykuya benzeyen bir şeydir. Saadet isteyenler uykuyu terk etmeli.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Bîdâr/bî-dâr: Uyanık. Baht-ı bî-dâr: İyi baht, iyi talih, iyi şans, saadet. “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir.” (Enam, 6/32) “Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Âl-i İmran, 3/185)


Destek ol 
Rastgele Getir