Devlet-i Dünyâ İçün…

-Bâkî-

Devlet-i dünyâ içün hergiz ne gamgîn ol ne şâd
Ber-karâr olmaz bilirsin hâl-i âlem ey gönül

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey gönül bilirsin ki bu dünyanın işleri hep aynı (rayında) gitmez (kâh iniş kâh çıkış olur). O yüzden dünya saadeti (makamı mevkii) için hiçbir zaman gamlı kederli de olma, çok sevinçli çoşkulu da.


Destek ol 
Rastgele Getir