Dil-i nâ-şâdımı şâd etmeyen dünyada şâd olsun

-

Dil-i nâ-şâdımı şâd etmeyen dünyada şâd olsun
Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun
Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünyada üzgün gönlümü teselli etmeyenler teselli bulsun. Benim için murâdına eremesin diyenler murâdına ersin.


Destek ol 
Rastgele Getir