Dil ki Mecrûh Ola...

-Koca Râgıb Paşa-

Dil ki mecrûh ola memnûn-i nevâziş olmaz
Zahmı âyinenin eyler mi kabul merhem

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Darbe almış, kırılmış bir ayna nasıl ki merhem kabul etmezse yaralı, incinmiş olan gönül de iltifatlarla, hoş sözlerle ikna olmaz, gönül kırıklığı kolay kolay gitmez.


Destek ol 
Rastgele Getir