Dildedir Mihrin...

-Nef‘î-

Dildedir mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten
Ben ölürsem âlem-i ma'nâda bâkîdir gönül

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Sevgin gönlümdedir, bırak toprak olsun yolunda canım ve tenim. Ben ölürsem mana âleminde bakidir gönlüm.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun”


Destek ol 
Rastgele Getir