Dostu zâr ü hazîn düşmanı şâdân eyler

-

Dostu zâr ü hazîn düşmanı şâdân eyler
Sabır kıl eyleme bir kimseye izhâr elemin

Sünbülzâde Vehbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Sabret, elemini hiç kimseye açma. (Eğer açarsan) Dostu üzgün ve inler durumda, düşmanı neşeli eylersin.


Destek ol 
Rastgele Getir