Düşdü Hüseyin Atından…

-Koniçeli Kazım Paşa-

Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver Sultân-ı enbiyâya

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hz. Hüseyin atından Kerbelâ sahrasına düştü. Cibril var haber ver peygamberlerin sultanı Hz. Muhammed’e (s.a.s.).

Şiir Notları:
Sebilcilerin Muharrem ayında ikram olarak su dağıtırken bu mersiyeyi okudukları söylenir. Kerbelâ: Hz. Hüseyin (r.a.) ve ailesinin 10 Muharrem’de şehit edildikleri yerin adı. Cibril: Cebrail (a.s.). Dört büyük melekten biri olan Cebrail (a.s.), Allah’ın emirlerini peygamberlerine ulaştırmakla vazifeli vahiy meleğidir.


Destek ol 
Rastgele Getir