Düşmek üzre yıldırım ekser muallâ tâk arar

-

Düşmek üzre yıldırım ekser muallâ tâk arar
Herkese gitmez belâ erbâb-ı istihkâk arar

Nâmık Kemâl

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yıldırım düşeceği zaman çoğunlukla yüksek kubbe arar. Belâ da herkese gitmez, lâyık olanı arar.

Şiir Notları:
Belâ büyüklere gelir. Başına en çok belâ ve musibet gelenler Allah'a (cc) en yakın olanlardır.


Destek ol 
Rastgele Getir