Ebr-i Nîsan Gibi…

-Koca Râgıb Paşa-

Ebr-i nîsan gibi feyzin olmasın mahsûsa hâs
Pertev-i ihsan ile mihr ol cihâna şâmil ol

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Nisan bulutu gibi feyzini (yağmurunu, bereketini, iyiliğini) hususi bir kimseye indirme. İyiliği, güzelliği yaymada güneş gibi ol, tüm dünyayı kucakla.


Destek ol 
Rastgele Getir