Eder Tedvîr-i Âlem…

-Namık Kemal

Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihân titrer sebât-ı pây-i erbâb-ı metânetten


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Makam sahibi, itibarlı kimselerin gayreti dünyayı yerinden oynatır. Dünya metanetli kimsenin kararlılığından âdeta titrer.


Destek ol 
Rastgele Getir