Efendi ta’n edenin aklı var mı Mecnûn’a

-

Efendi ta’n edenin aklı var mı Mecnûn’a
Gürûh-ı ehl-i hevâ içre bir mi bin deli var

Koca Râgıb Paşa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Efendi! Mecnûn'u kınayanın aklı var mı? Aşıklar güruhunun içinde bir değil bin deli var.

Şiir Notları:
Mecnûn'u, yaptığı delice hareketlerden dolayı hor gören kişinin aklından şüphe edilir. Çünkü zaten âşık olan delidir; aşkından deliye dönmüştür. Bu beyitte "Mecnûn, ehl-i hevâ, deli" kelimeleriyle tenasüp sanatı yapılmıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir