Efsane

-Aşkî (Muzaffer Ozak)-

Bir dilbere meftûn oldum
Gönlüm onun dîvânesi

Şem‘-i aşka makrûn oldum
Rûhum oldu pervânesi

Bâde misâl meşhûn oldum
Mest eyledi peymânesi(1)

İçdim anı mecnûn oldum
Yıllar sürdü mestânesi

Aşk ilinde medfûn oldum
Bu mevt aşkın nişânesi

Meh cemâle merhûn oldum
Kıldı beni uryânesi

Sırr-ı aşkda meknûn oldum
Ma‘mûr oldu vîrânesi

Dergehinde meskûn oldum
Buldum aşkın kâşânesi

Aşkî aşka mazmûn oldum
Naklolunur efsânesi

Şiir Notları:
(1) Kadehin şarapla dolması gibi ben de ilahi aşkla dolup kendimden geçtim, demek istiyor olsa gerek Aşkî mahlaslı Muzaffer Ozak Hazretleri.


Destek ol 
Rastgele Getir