Eğerçi Hâne-i Pür-Nakştır...

-Kınalızâde Ali Çelebi

Eğerçi hâne-i pür-nakştır sarây-ı cihân
Velî kitâbeleri küllü men aleyhâ fân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya sarayı her ne kadar nakışlı, süslü püslü bir ev olsa da kitabelerinde “Üzerinde bulunan her şey fâni.” yazılıdır.

Şiir Notları:
Ayet-i kerime: “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.” (Rahman, 55/26)


Destek ol 
Rastgele Getir