Ekler

-Behçet Necatigil-

Biz sözleri eklerle yaratır, yok ederiz
Türer yeni yeni sözler eklerden.
Ektir sıfat yapar ismi
Fiil olur bir ekle bir yansıma
Ekten doğar bir isim aslında fiilken.
Tanrı, tanrısal, tanrıca
Sevmek, sevgi, Sevim
Sıfatlar, isimler bu yoldan türer.
Ekler olmasaydı nasıl yaratılırdı
Evden, resimden; evler, resimler?

Kimi insanlar da tıpkı buna benzer
Türer yeni yeni kişiler eklerden
Yoksula ekle para, zengin! Cahile ekle bilgi, bilgin!
Düşün neler kattığını bir adama
Örneğin yiğitliğin.

Bir kimseyi eklerdir çıkarır yukarlara
İletir kişiyi Kaf dağına bir para
İnsanlığa yükseltir insanı bir aşk
Varılır yücelere eklenen çabalarla.

Ama ekler eldekini alır da!
Erdem komaz insanda bakarsın bir aşk
Düşürür çamurlara bakarsın bir aşk
Kötü tutkularsa yakar yıkar yıllarca.

Biz her şeyi eklerle yaratır, yok ederiz
Aşkla gelir Sevim’e sevimli yaşama
Ne zaman ek değişir aynı Sevim sevimsiz
Yitip giden aşklarda.Destek ol 
Rastgele Getir