Epsem ol kim nîk ü bed bî-hûde halk olmuş değil

-

Epsem ol kim nîk ü bed bî-hûde halk olmuş değil
Her biriyle çerh-i dâniş-perverin bir işi var

Rûhî-i Bağdâdî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İyi ve kötü boşuna yaratılmamıştır, bunlar hakkında ileri geri konuşma! Her biriyle bu bilge feleğin bir işi var.

Şiir Notları:
Beyitte yaratılan her şeyin bir maksada binaen yaratılmış olduğu ve görünüşüne bakıp da iyi veya kötü olduğuna karar verilemeyeceği vurgulanmıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir